MENU

SPRUTCAM 16 (3D CAM)

Softvér SprutCAM je 3D CAM systém novej generácie, ktorý ponúka na trhu CAM systémov najlepší pomer výkonu a ceny.

Je vybavený silnými nástrojmi pre tvorbu presnej dráhy nástroja a disponuje s prehľadným a logickým užívateľským prostredím. Má množstvo technologických možností hrubovania, obrábania na čisto alebo odstránenia zbytkového materiálu. Umožňuje programátorom ľahko a presne programovať CNC stroje (frézy, sústruhy).

Hlavné výhody systému SprutCAM:

  • Rýchle a presné programovanie Vášho CNC stroja
  • Simulácia obrábania v 3D
  • Optimalizácia obrábania
  • Kompatibilita s 2D/3D CAD systémami
  • Prehľadné a logické užívateľské prostredie
  • Krátka doba osvojenia používania softvéru
  • Minimálne požiadavky na PC
  • Technická podpora priamo na Slovensku
  • Aktualizácia zadarmo v rámci zakúpenej verzií
  • Rýchla návratnosť investícií
 

VYSKÚŠAJTE SPRUTCAM!

 

SprutCAM PRODUKTY

Nižšie nájdete cenníkové ceny za SprutCAM produkty. Tieto ceny zahŕňajú náklady za dopravu a okrem základnej technickej podpory (pomoci pri inštalácií) navyše získate plnú technickú podporu na 1 celý rok. Ceny sú uvedené bez DPH.

SprutCAM 16 3x Mill Entry + USB hardvérový kľúč

Obsahuje operácie pre frézovanie a obrábanie 2D a 3D modelov, vrátane gravírovania. Softvér je navrhnutý pre vykonávanie mnohých úloh 2-, 2.5- a 3-osého CNC obrábania.

Cena na vyžiadanie


SprutCAM 16 3x Mill Advanced + USB hardvérový kľúč

Obsahuje operácie pre frézovanie a obrábanie 2D a 3D modelov, vrátane gravírovania. Softvér je navrhnutý pre vykonávanie mnohých úloh 2-, 2.5- a 3-osého CNC obrábania.

Nová verzia 16 štandardne obsahuje obrábacie stratégie HPC, Deep HPC (High Performance Cutting), Morph, Scallop, 3D Helical, Optimized Plane, Complex, 5D surfacing (in 3D mode), Pencil, Corners cleanup.

Cena na vyžiadanie

SprutCAM 16 Lathe + USB hardvérový kľúč

Určený špeciálne pre sústruženie. SprutCAM 15 Lathe možno s výhodou použiť na ovládanie viac viacosových CNC sústruhov, obrábacích centrumov alebo sústruhov.

Cena na vyžiadanie

SprutCAM 16 Wire EDM + USB hardvérový kľúč

SprutCAM 15 obsahuje okrem iného aj modul drôtového rezania – EDM, a to ako pre 2-, tak pre 4-osé stratégie s viacpriechodovým obrábaním plnou podporou mostíkov.

Cena na vyžiadanie

SprutCAM 16 5x Mill + USB hardvérový kľúč

Softvér navrhnutý pre vykonávanie 5-osého CNC frézovania a obrábania.
Nová verzia 16 štandardne obsahuje obrábacie stratégie HPC, Deep HPC (High Performance Cutting), Morph, Scallop, 3D Helical, Optimized Plane, Complex, 5D surfacing (in 3D mode), Pencil, Corners cleanup. 

Cena na vyžiadanie

SprutCAM 16 5D MW

Rozšírený modul 5-osého frézovania pre veľmi kvalitné obrábanie.

Cena na vyžiadanie

SprutCAM 16 Robot + USB hardvérový kľúč

Umožňuje programovať priemyselné roboty pre rezanie, frézovanie, striekanie a iné obrábacie operácie.

Cena na vyžiadanie

 
Funkcie \ Konfigurácia Express Cutting Wire EDM Lathe Mechanist Universal 3x Mill Expert 5x Mill Master Pro
2D / 4D rezanie x x
2D / 4D drôtové rezanie x x x x x x x
Sústruženie x x x x x x x
2.5D obrábanie a gravírovanie
+ indexované obrábanie
x x x x
3D obrábanie a gravírovanie
+ indexované obrábanie
x x x x x x
4- a 5-osé kontinuálne obrábanie x x x x x x x x
Viacnásobné úlohy obrábania
(4- a 5-osé kontinuálne obrábanie
+ indexované obrábanie)
x x x x x x x x x
 

UPLATNENIE SOFTVÉRU SprutCAM

Ak sa chcete dozvedieť viac o funkcionalít softvéru SprutCAM, čítajte ďalej.

2.5D-osé obrábanie

2.5D stratégie sú používané pre obrábanie dielcov zložených z vreciek, ostrovčekov, slotov, zvislých stien, rovín a dier. SprutCAM vytvára i hrubovanie a dokončovacie práce dráhy nástroja. SprutCAM obsahuje výkonné automatické rozpoznanie geometrie. Všetky typy operácií obrábania dier sú podporované.

3-osé frézovanie

Jedinečnosť 3D frézovania je, že sa nástroj môže pohybovať súčasne v 3 osiach obrobku. Ak chcete nastaviť tieto operácie v SprutCAM, musíte mať 3D model obrobku.

Indexované Obrábanie

Rotačné obrábanie je určené pre získanie spojených plôch z dielov, ako sú turbínové lopatky, skrutky, ako aj detaily, ako sú vačkové hriadele a kľukové hriadele. Má široké uplatnenie v leteckom priemysle, automobilovom a ropnom priemysle a tiež v procese výroby dekoratívnych figúrok a ďalších zložitých dielov.

5-osé obrábanie indexovaním

2,5D alebo 3-osé frézovanie, dajú sa rotačné osy stroja polohovať a docieliť optimálneho náklonu nástroja voči obrobku. Natočenie sa robí keď nástroj nie je v reze. SprutCAM dovoľuje uspôsobiť výstupní NC-kód podľa akéhokoľvek riadiaceho systému stroja.

<h3>5 osé=““ obrábanie=““ -=““ indexovaním<=““ h3=““ style=“-webkit-tap-highlight-color: transparent !important;“></h3>5>

5-osé kontinuálne obrábanie

SprutCAM má 5 osí na súvislú stratégiu obrábania, ktoré umožňujú vytvoriť CLData pre všetky typy osí strojov. CLData je vytvorená s prihliadnutím k systému stroja, ktorý umožňuje aby sa zabránilo kolíziám v priebehu obrábania. CLData je vytvorená s prihliadnutím na transformáciu súradníc obrábania.

Sústruženie

SprutCAM obsahuje kompletnú sadu stratégií pre sústruženie a obrábanie dielov akejkoľvek zložitosti, všetky známe otočné cykly sú podporované. Cesty nástroja sú zabudované prihliadnutím na zostávajúci materiál, rezné režimy sú nastavené automaticky. Niektorý z mechanizmov sústruhu je v rozmedzí od lunete do časti lapača a môže byť riadený programom.

Sústruženie-Frézovanie<h3>sústruženie-frézovanie< h3=““ style=“-webkit-tap-highlight-color: transparent !important;“></h3>sústruženie-frézovanie<>

Turn – Mill modul v SprutCAM obsahuje výkonné metódy, turn – frézovanie je možné naprogramovať multi-axiálne obrábanie s podporou multi – tasking Turn – frézovacie centrá s poháňané nástroje, patrí CNC Swiss – Type sústruhu. Jednoduché rozhranie a funkcie sústruhu modulu schopnosť programovať hrubovanie , dokončovanie , drážkovanie , rezanie závitov a častí – off obrábacie operácie.

Viacnásobné úlohy obrábania

SprutCAM má schopnosť programovania viac vecí naraz, sústruhov s čiastkovým vretenom (MTM). To umožňuje vytvárať NC programy pre simultánne obrábanie niekoľkých dielov a viac nástrojov naraz.

<h3>viacnásobné-ulohy obrábania<=““ h3=““ style=“-webkit-tap-highlight-color: transparent !important;“></h3>viacnásobné-ulohy>

Drôtové EDM Obrábanie

Operácie EDM umožňujú vykonávať vonkajšie a vnútorné obrysy obrábania s drôtom nakloneným a vo zvislej polohe. K dispozícii sú tiež stratégie pre obrábanie na 4 osiach s automatickými, interaktívnymi a presnými možnosťami synchronizácie.

SprutCAM Robot

Samotné prostredie pre offline programovanie (OLP) priemyselných robotov. Efektívne robotické riešenie obrábania pre rýchle výpočty, komplexné, bezkolízne 3D pohyby v natívnom kóde 6 alebo vo viacerých osiach (bez 5-6-osou transformáciou).